Kör hårt, Thomas!

2006-01-10

Brev till justitieminister Thomas Bodström
Brottby 2006-01-10


Thomas,


jag skriver till dig för att be dig bortse från den oförtjänta kritik du fått för ditt EU-direktiv om obligatorisk lagring av trafikdata. Självklart är det bra att lagra information om alla svenskars mejl och telefonsamtal! Direktivet bör föras in i svensk lag så snart som möjligt. Lite tjafs blir det nog om personlig integritet, men det blåser snart över.

Jag har egna funderingar på att slå mig in i mejl- och telefonibranschen. Den bästa anledningen är de möjligheter som uppenbarat sig tack vare ditt initiativ. EU-direktivet om datalagring kräver nämligen att operatörerna lagrar information som det tidigare varit förbjudet (!) att spara. När jag insåg detta uppfylldes jag av en vision: jag ska starta en traditionell försäkringsversamhet i ny form! Mina agenter (som snart täcker de stora mail- och teleoperatörerna i Sverige) kommer snabbt att kunna ta fram en prospektlista över tänkbara kunder. Genom att lösa en försäkring hos mig kommer mina kunder att skydda sig mot att informationsläckage till exempelvis skvallerpress, kolleger eller ogina äkta hälfter. Fantastiskt! Ett annat högintressant område är konkurrentbevakning.

Förresten, ska inte de där registren innehålla positioneringsinformation också? Det är ju utmärkt! Då kan man ju se var folk befinner sig när de talar i sina mobiler! Vilken väg de tar till jobbet, när de åker hem och så. Eller om de brukar sova någon annanstans än hemma. Lysande! Jag har affärsbekanta som håller på med kidnappning personligt skydd, och de har redan ställt frågor till mig eftersom de känner till mitt engagemang i telebranschen. Vi kommer att göra affärer ihop väldigt snart.

Jag måste erkänna att jag inledningsvis var skeptisk till ditt förslag om datalagring, men nu har jag förstått vilka möjligheter som öppnar sig. Du kan räkna med mitt fulla stöd!

Kör hårt, Thomas!

B. Ove Skumcrona
VD, Förenade Brott AB

...genom vännen Jan Garefelt.